شفتگردی،یکی دیگر از نرم افزار هایی است که توسط تیم میهن توسعه طراحی و توسعه داده شده است.نرم افزار شفتگردی به معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان شفت می پردازد.